Nagu Marthaförening

Våren 2020

28.10.2019 kl. 09:30

Torsdag 6.2. Årsmöte                                 

Torsdag 20.2. Handarbetsträff                     

Torsdag 27.2. Månadsmöte då vi smakar på ostar     

Lördag 7.3. Distriktets vårmöte på Bygdegården 

April  Projektet "Vårkultur"

Nagu Marthaförening/Mia
Kontaktuppgifter

Kontakt

Christel Lindqvist
Ordförande
christel.lindqvist(a)icloud.com
tfn 0400 485836

 

Ann-Mari Pettersson
Vice ordförande
annmariepson(at)gmail.com
tfn 040 7713 358

 

Mia Langh-Henriksson
Sekreterare
​mia.langh(at)gmail.com
tfn 040 518 4570

 

Birgitta Blomberg
Kassör
blomberg.gitta(at)gmail.com
tfn 0400 224190