Nagu Marthaförening

Hösten 2021

30.08.2021 kl. 09:30
Nagu Marthaförening håller höstens första månadsmöte torsdagen den 2.9. kl 17.00 på Kommunalstugan. Vi vill att du anmäler dig till Mia så att värdinnorna får veta hur många vi blir! Välkommen!

ÅRSMÖTE

Nagu Marthaförening rf. kallar sina medlemmar till årsmöte torsdagen den 18.2. kl 18.30 på Kommunalstugan i Nagu. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.  Styrelsen

Styrelsen vill dock påminna om de rådande corona-restriktionerna gällande folksamlingar. Marthaförbundet har gett undantagsanvisningar under rådande pandemi , för hur årsmötena ska genomföras med minimalt antal deltagare o vi kommer att följa dem. Vill du som medlem i Nagu marthaförening framföra något ärende till vårt årsmöte går det bra att ringa ordförande eller sekreterare innan mötet eller under mötets gång.

Nagu Marthaförening/Mia
Kontaktuppgifter

Kontakt

Mia Langh-Henriksson
Ordförande
mia.langh(a)gmail.com
tfn 040 518 4570

 

Ann-Mari Pettersson
Vice ordförande
annmariepson(at)gmail.com
tfn 040 7713 358

 

Christel Lindqvist
Sekreterare
​christel.lindqvist(at)icloud.com
tfn 0400 485 836

 

Birgitta Blomberg
Kassör
blomberg.gitta(at)gmail.com
tfn 0400 224190