Nagu Marthaförening

Våren 2021

02.01.2021 kl. 16:30

ÅRSMÖTE

Nagu Marthaförening rf. kallar sina medlemmar till årsmöte torsdagen den 18.2. kl 18.30 på Kommunalstugan i Nagu. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.  Styrelsen

Styrelsen vill dock påminna om de rådande corona-restriktionerna gällande folksamlingar. Marthaförbundet har gett undantagsanvisningar under rådande pandemi , för hur årsmötena ska genomföras med minimalt antal deltagare o vi kommer att följa dem. Vill du som medlem i Nagu marthaförening framföra något ärende till vårt årsmöte går det bra att ringa ordförande eller sekreterare innan mötet eller under mötets gång.

Nagu Marthaförening/Mia
Kontaktuppgifter

Kontakt

Christel Lindqvist
Ordförande
christel.lindqvist(a)icloud.com
tfn 0400 485836

 

Ann-Mari Pettersson
Vice ordförande
annmariepson(at)gmail.com
tfn 040 7713 358

 

Mia Langh-Henriksson
Sekreterare
​mia.langh(at)gmail.com
tfn 040 518 4570

 

Birgitta Blomberg
Kassör
blomberg.gitta(at)gmail.com
tfn 0400 224190